Regulamin sklepu

czwartek, 23 września 2010 10:12
Drukuj
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.elteko.com/sklep jest firma Elteko s.c. (zwana dalej Sprzedającym).
 2. Złożenie zamówienia w sklepie www.elteko.com/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, zgodnie ze stanem faktycznym.
 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu są niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń i problemów dotyczących zamówienia.
 6. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 8. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.
 9. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelewem na konto – realizacja zamówienia:
                                                                       -po wpłynięciu na konto kwoty.
                                                                       -dla stałych klientów możliwość negocjacji terminu płatności. 
  • za pobraniem – klient dokonuje płatności przy odbiorze paczki, u kuriera lub na poczcie.
 10. Od ceny podstawowej mogą zostać przyznane indywidualne rabaty dla klientów. Rabaty można konsultować e-mailem lub telefonicznie.
 11. Jeżeli zamówione produkty znajdują się w magazynie, przesyłka zostanie wysłana do Kupującego w przeciągu 2 dni roboczych. Jeżeli zamówione produkty nie znajdują się w magazynie Kupujący zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia telefonicznie lub e-mailem.
 12. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 13. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie
 14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 15. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana) wraz z oryginałem faktury VAT. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 17. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 18. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nazwę i NIP firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 20. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 21. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 23. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie produktów.
 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Poprawiony: poniedziałek, 11 października 2010 09:39